Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  on tap hoa 9

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Văn Khởi (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:27' 19-11-2012
  Dung lượng: 405.0 KB
  Số lượt tải: 13
  Số lượt thích: 0 người
  HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC HÓA HỌC LỚP 9
  CHƯƠNG I: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ
  1/ Tính chất hóa học của oxit:

  Oxit axit
  Oxit bazơ
  
  1/ Tác dụng với nước:
  P2O5 + H2O H3PO4
  Vậy nhiều oxit axit + nước dd axit

  BaO(r) + H2O(l) Ba(OH)2 (dd)
  CaO (r) + H2O(l) Ca(OH)2 (dd)
  Vậy 1 số Oxit bazơ + H2O dd Bazơ (kiềm) (Na2O, K2O, BaO, CaO)
  
  2/ Tác dụng với axit
  
   CuO(r) + 2HCl(dd) CuCl2dd + H2O(l)
  Đen xanh lam
  Vậy Oxit bazơ + Axit Muối + Nước
  
  3/ Tác dụng với oxit axit
  CaO(r) + CO2(k) CaCO3 (r)
  Vậy một số Oxit bazơ + Oxit axit Muối (Na2O, K2O, BaO, CaO)
  
  4/ Tác dụng với bazơ
   CO2(k) + Ca(OH)2(dd) CaCO3 (r) + H2O (l)
  Vậy Oxit axit + dd bazơ muối + H2O
  
  
  Phân loại
  Là Oxit tác dụng với dd bazơ tạo ra muối và nước.
  Là Oxit tác dụng với axit tạo ra muối và nước.
  
   Oxit lưỡng tính: Là những Oxit tác dụng với axit, dd bazơ tạo ra muối và nước. VD: Al2O3, ZnO...
  Ví dụ: Al2O3 + 2NaOH = 2NaAlO2 + H2O (NaAlO2 đọc là Natri Aluminat)
  ZnO + 2KOH = K2ZnO2 + H2O (K2ZnO2 đọc là Kali zincat)
  Oxit trung tính : Là Oxit không tác dụng với axit, bazơ, nước. VD: CO, NO
  2/ Tính chất hóa học của axit, ba zơ, muối :

  Axit
  Bazơ
  Muối
  
  1/ Làm đổi màu chất chỉ thị
  DD axit làm quỳ tím chuyển sang đỏ.

  Các dd bazơ ( kiềm ) làm đổi chất chỉ thị :
  + Quỳ tím chuyển sang xanh.
  +Phênolphtalêin không chuyển sang đỏ.
  
  
  2/ Tác dụng với kim loại
  2Al(r) + 6HCl (dd) 2AlCl3(dd)+ 3H2
  Fe (r) + H2SO4(dd) FeSO4(dd) + H2
  Vậy DD axit + nhiều KL muối + H2
  Chú ý: HNO3, H2SO4 đặc + KL nhưng 0/ H2
  
  2 AgNO3(dd)+Cu(r)Cu(SO4)2(dd) +2Ag(r)
  Kim loại hoạt động hóa học mạnh hơn (trừ Na, K, Ca ...) có thể đẩy KL hoạt động hóa học yếu hơn ra khỏi dd muối, tạo muối mới và KL mới.
  
  3/ Tác dụng với oxitbazơ
  CuO(r) + 2HCl(dd) CuCl2(dd) + H2O(l)
  xanh
  Fe2O3 (r) +6 HCl (dd)2FeCl3(dd) + 3 H2O(l)
  vàng nâu.
  Vậy Axit + Oxit bzơ Muối + H2O
  
  
  
  
  Axit
  Bazơ
  Muối
  
  
  4/ Tác dụng với bazơ (axit)
  H2SO4 (dd)+ Cu(OH)2(r)CuSO4 (dd)+ 2H2O(l)
  HCl(dd) + NaOH(dd)NaCl (dd) + H2O(l)
  Vậy Axit + Bazơ Muối + H2O

  Phản ứng trung hòa là phản ứng hóa học giữa bazơ và axit.
  Muối + axit:
  BaCl2(dd)+H2SO4(dd)BaSO4(r)+2 HCl(dd)
  Na2CO3(dd)+2HCl(dd)2NaCl(dd) + H2O(l)+ CO2(k)
  Vậy dd muối + dd axit Mm + Am
  Muối + bazơ :
  2NaOH(dd)+CuSO4(dd)Na2SO4(dd)+ Cu(OH)2(r)
  Ba(OH)2(dd)+K2CO3(dd)BaCO3(r) +2KOH(dd)
  Vậy dd M + dd Bazơ Mm + Bm
  
  5/ Tác dụng với oxit axit
  
  Ca(OH)2(dd) + CO2 (k) CaCO3(r) + H2O(l)
  3Ca(OH)2(dd) + P2O5(r)Ca3(PO4)2(r) + H2O(l)
  Vậy Oxit Axit + dd Bazơ Muối + H2O
  
  
  6/ Bazơ không tan bị nhiệt phân
  
  Cu(OH)2
   
  Gửi ý kiến